Näringslivspolicy på agendan

Publicerad 2018-09-26

Med sitt nya turism- och näringslivsbolag uppe på banan är Vadstena kommun nu redo att med ny kraft sätta mål för sitt näringslivsfrämjande arbete. Tisdagens frukostmöte för företag på Vadstena Folkhögskola hade företagsklimatet och det pågående arbetet med en näringslivspolicy på agendan.

  • Vadstena kommun vill bli bättre och bidra till ett gott företagsklimat, kommenterar tf. kommundirektör Henrik Hendeby, och tillsammans med vårt bolag har vi från i år prioriterat upp detta arbete.

På mötet presenterades det arbete och de aktiviteter som kommunen och bolaget bedriver idag och inspel från näringslivet välkomnas. Bra basservice och smidig myndighetsutövning är självklart av högsta prioriteritet. Fokusområden som platsmarknadsföring, bostadsbyggande och bredband är också efterfrågat av näringslivet, liksom ökad kunskap och dialog.

  • Samverkan, dialog, kunskap och attityd är färskvaror som måste underhållas och något som bolaget särskilt har ett ansvar för att stärka, konstaterar bolagets vd, Jessica Hallros. Vår förhoppning är att den gemensamma näringslivspolicyn ska bli ett stöd för oss i detta arbete.

Vadstena Turism & Näringsliv har hittills under sitt första verksamhetsår arrangerat en rad mötesplatser för näringslivet, såsom företagsmässan, föreläsningar och återkommande branschråd.
Tisdagens möte var det första öppna frukostmötet, en mötesform som är tänkt att bli återkommande i samarbete med olika organisationer och företag. Nästa frukostmöte arrangeras 23 nov i samarbete med LiU relation men innan dess kommer flera företagsaktiviteter att erbjudas under East Sweden Innovation Week 5-11 november, både lokalt och regionalt.

Utmaningen i att nå ut med information och att anpassa innehållet till den individuella mottagarens behov diskuterades också på mötet. I dag presenteras nyheter på kommunens hemsida, på bolagets hemsida och i digitala nyhetsbrev utöver de fysiska träffarna. Men det viktigaste är att både företagen och kommunen känner att man är välkommen med sina frågor och besök när man är i behov av det. Och att bolaget i de situationerna kan vara ett stöd för att hitta rätt.

Kontaktuppgifter finns på www.vadstenautvecklas.se