Elbil tankas

Laddstolpar för elfordon tillfälligt avstängda 18-25 september

Publicerad 2019-09-16

Mellan den 18-25 september kommer kommunens tre laddstolpar för elfordon samt tillhörande parkeringsplatser att vara tillfälligt avstängda under vissa tider. Detta beroende på att en del av våra verksamheter under denna period deltar i ett testprojekt där de använder elfordon i sitt dagliga arbete.

Vadstena kommun har som en del i arbetet  med hållbarhet kopplat till de globala målen och Agenda 2030 antagit Transportutmaningen. I och med detta har vi förbundit oss att till senast år 2030 gå över till helt fossilfria inrikestransporter.

Elfordon kommer att utgöra en viktig del i omställningen till en fossilfri fordonsflotta och därför ges delar av våra verksamheter nu möjlighet att använda elfordon på prov i sin arbetsvardag. 

Under denna testperiod kommer därför kommunens tre laddstolpar och tillhörande parkeringsplatser att vara delvis avstängda för allmänheten.

Testperioden pågår mellan 18-25 september.

Parkeringsplatser och laddstolpar som berörs: 

Parkeringen Kommunhuset: avstängd 00.00-24.00 
Parkeringen Konsum: avstängd mellan 16.00-08.00 
Hamnparken: avstängd mellan 16.00-08.00

Platserna kommer även att förses med tillfälliga anslag och skyltning.