Röda kräftor Kräftival mat

Kräftfiske i vallgraven och hamnområdet

Publicerad 2020-07-28

Invånare i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet från och med fredagen den 14 augusti klockan 17.00 till söndagen den 23 augusti klockan 24.00.

Kräftfiske tillåts från land och med maximalt två håvar per person.

Lördagen den 15 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska kräftor från land med maximalt två håvar per person.

Området för kräftfisket begränsas av vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor. Båtar får inte användas.

Undantaget från rätt till kräftfiske är gästhamnsområdet mellan slottsbron, längs hela kajen, till Sjöräddningens brygga.

Kom i håg att hålla avstånd är att visa omtanke!

Information om Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern (nya regler from 2020) hittar ni på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/fiske.html