Röda kräftor Kräftival mat

Kräftfiske i vallgraven och hamnområdet

Publicerad 2019-07-03

Invånare i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet!

Invånare i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet från och med fredagen den 9 augusti klockan 17.00 till och med söndagen den 18 augusti klockan 24.00. Lördagen den 10 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska kräftor!
Kräftfiske tillåts från land och med maximalt två håvar per person. Båtar får inte användas.
Området för kräftfisket är begränsat till vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor. Undantaget från rätt till kräftfiske är gästhamnsområdet från gamla slottsbron, längs hela kajen, till Sjöräddningens brygga.