Elever förbereder lunch ute. Ett handskrivet recept för grönsakssoppa ligger på bordet. Barnen hackar persilja och skär zucchini.

Trädgårdsbesök ger treorna ny kunskap

Under september har S:T Persskolans elever i årskurs 3 varit ute på studiebesök på Tåkerns Trädgård i Väversunda. Där har de, inom ramen för Food for Life-arbetet, lärt sig mer om odling och fått mer kunskap om hur skolmaten hamnar på tallriken. 

Food for Life-konceptet är politiskt beslutat och sprunget ur kommunens policy att använda närproducerade råvaror i de måltider som lagas och serveras i de kommunala verksamheterna. Konceptet går ut på att genom måltiderna skapa mervärden för verksamheterna. Barn och elever ges genom måltiden kunskap om exempelvis en hållbar livsstil och hur maten kommer till tallriken. Inom omsorgen höjer man mervärdet av måltiderna genom upplevelser och aktiviteter.

-Måltiderna är återkommande och upptar en väldigt stor del av dagen i våra kommunala verksamheter. Genom Food for Life konceptet kan måltiderna också bidra med ökad kunskap, aktiviteter och upplevelser, säger Anna Lundstedt, kostchef.

Trädgårdsbesök för årskurs 3

En skoldag på landet ger nya upplevelser och kunskaper.  Under besöken på Tåkerns trädgård har eleverna fått hämta ägg hos hönsen, klappa och mata gårdens kaniner. Dessutom har de fått skörda de grönsaker de sådde i våras och laga sin egen lunch utomhus.

-Det är en förmån för eleverna att få följa matens väg från sådd till skörd och sedan vidare till en måltid. En extra bonus är förstås också att de får en härlig dag ute, säger pedagogerna i årskurs 3.

-Det är väldigt ämnesövergripande att lära utomhus. Det handlar ju om alltifrån natur och miljö till matte och hemkunskap, säger Malin Granlund Feldt, biolog, som har tagit emot eleverna på Tåkerns Trädgård.