Gågatan

Satsar på Centrumutveckling i samverkan

Vadstena kommun vill öka förutsättningarna för en attraktiv och levande stadskärna och satsar nu på fortsatt samverkansutveckling av centrumområdet.

 

Som ett led i arbetet med att utveckla Vadstenas stadskärna hade kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning och Näringslivsbolaget ett första möte i höstas. Det gav mersmak och nu ordnas ytterligare en träff för att fortsatta diskussionen om samverkan för stärkt handel och en attraktiv stadskärna. 

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd och påverkar stadens varumärke positivt. Vadstena kommun har därför inför 2019 också tecknat medlemskap i Svenska Stadskärnor, en organisation som har stor erfarenhet av att driva frågor kring framgångsrika lokala samarbeten och positiv utveckling av stadskärnor. 

Träffen äger rum den 30 januari och arrangeras av Vadstena Turism & Näringsliv med stöd av Vadstena Sparbank. Inbjudna är lokala kommersiella fastighetsägare och näringsidkare. Mötet gästas av Svenska stadskärnors vd, Björn Bergman, som inspirationstalar på temat "Lokal samverkan leder till utveckling".