kranvatten

Byte av vattenledning Birgittas väg

Publicerad 2019-10-17

Denna vecka har ett arbete med att byta en gammal vattenledning runt Birgittas väg påbörjats. Arbetet beräknas pågå till mitten av december och kan orsaka tillfälliga avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Tekniska serviceförvaltningen Vatten & Avfall utför under perioden 191014 - 191212 arbete med att byta ut vattenledningar runt Birgittas väg. Arbetet kan då orsaka kortare avbrott i dricksvattenförsörjningen till vissa fastigheter och till boende på Birgittas väg och Nådendalsvägen. Arbetet kan dels medföra kortare oväntade avbrott, dels planerade avstängningar av vattnet. De fastigheter som då berörs kommer att bli informerade innan avstängning sker.

Förbered dig genom att se till att tappa upp vatten i god tid innan avstängningen. Undvik att spola i toaletten eller öppna andra kranar  under tiden avstängningen pågår, eftersom det gör att att luft kommer in i ledningssystemet.

Efter avstängningen kan ibland vattnet se vitt ut eller vara missfärgat på annat sätt. Detta är helt ofarligt  Spola bara en stund stund i kranarna för att få klart vatten igen. 

Eventuella frågor hänvisas till Joakim Holmsten, projektledare på tekniska serviceförvaltningen.

Telefon: 0141- 22 50 92 (Obs. dagtid).

E-post: joakim.holmsten@motala.se