Gatuarbete

Byte av vatten- och avloppsledningar på Färgargränd och del av Tycklingevägen

Publicerad 2019-05-03

Motala kommuns anläggningsenhet byter vatten- och avloppsledningar på Färgargränd och del av Tycklingevägen. Bytet är nödvändigt för att hålla ledningsnätet i ett gott skick och undvika vattenläckor.

Arbetet är i gång och pågår i cirka två månader. Under den perioden kommer tillgängligheten att bli begränsad i vissa av gatorna. Det kommer också att köra tung trafik i området i ökad utsträckning. Respektera avspärrningar och följ de skyltar som sätts upp för omledning av trafiken.

– Ledningarna är gamla och i stort behov av att bytas ut för att vi ska kunna leverera ett bra vatten och ta hand om avloppsvattnet även i framtiden, säger Daniel Wahlström, projektledare på nätenheten.

Några hus kommer att få ett kort avbrott i vattenförsörjningen när den nya ledningen kopplas in till fastigheten. De berörda får information om det i god tid i brevlådan.