Aktuell lägesbild

En gång i veckan, eller tätare vid behov, publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter.

Uppdaterad 2 juni

 • Det generella läget i kommunen är stabilt och tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Stabsledningen ses för möte två gånger per vecka och kommunstyrelsens politiker får regelbundet rapporter från dessa möten.
 • Arbetet med att planera för ett sk kohort-boende fortsätter. På detta boende planeras för att, när behov uppstår, kunna vårda smittade av covid-19 isolerat.
 • Provtagningen har utökats i länet, vilket innebär att kommunen nu får ansvar för att också provta brukare med misstänkt smitta. Provtagning kommer att ske enligt rådande rutiner från Region Östergötland. Personal testas inte av kommunen utan av vårdcentralen.
 • Miljöavdelningen gör regelbundet kontroller på caféer och restauranger  för att tillse att både gäster och ägare jobbar tillsammans för att följa de rådande riktlinjerna.
 • Kommunen har fortsatt kontakt och dialog med föreningar och företag som behöver stöd och alla Vadstenabor uppmanas att bidra till att stötta det lokala näringslivet. #stödlokalaföretag, #handlalokalt. 
 • Enkät om coronavirusets effekter för näringslivet har tidigare skickats till företagarna varannan vecka, men har nu pausats på grund av låg svarsfrekvens.
 • Region Östergötland tar varje månad fram en regional lägesbild för att följa utvecklingen av arbetslöshet, varsel, korttidsarbete, konkurser och besöksnäring.
 • Planering för hur vi ska bemöta hemester-perioden och ett ökat antal inresande besökare från närområdet pågår. 
 • Det virtuella Nationaldagsfirandet kommer delas via kommunens webbplats och Youtube-kanal. Glöm inte att hissa din egen flagga!
 • Skolavslutningarna hålls den 11 juni men på ett annorlunda sätt. Det är respektive rektor som ansvarar för hur skolavslutningen på varje skola mer i detalj ska genomföras med de traditionella inslag som är möjliga men det blir igen traditionell avslutning i Klosterkyrkan och inte heller något flakåkande.