Om det nya coronaviruset och covid-19

Vadstena kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förbereda oss och förhindra samt hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. 

Senast uppdaterad 2020-04-03

Håll avstånd och ta personligt ansvar 

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd (200401) bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. Det är jätteviktigt att vi alla tar personligt ansvar och hjälps åt med att bromsa smittspridningen så att inte många ska bli svårt sjuka samtidigt. Till de senaste allmänna råden

Bra information

Samlad information från flera myndigheter finns på krisinformation.se

1177 är hårt belastat. För generella frågor som inte kräver sjukvårdsrådgivning uppmanas du att söka på myndighteternas webbplatser. Man kan också ringa 11313 som svarar på allmänna frågor. På krisinformation.se finns också samlad information från flera myndigheter.

 

113 13 svarar på frågor

För att undvika extra belastning på Vårdguiden 1177 uppmanas du som inte behöver sjukvårdsrådgivning ringa  det nationella informationsnumret 113 13 för att få svar på allmänna frågor om sjukdomen covid-19. Tjänsten är öppen dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Samlad information från flera myndigheter finns också på webbplatsen krisinformation.se

Undvik onödig ryktesspridning - dela endast bekräftad information

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och sakling information och följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och onödiga spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.