Kommunbil bil grafisk profil kommunvapen

Grafisk profil

Utseendet på kommunens grafiska produkter påverkar hur människor uppfattar Vadstena. Genom att följa manualens regler och riktlinjer bidrar du till att stärka Vadstenas varumärke.

Profilmanualen hjälper dig att hantera färger, typografi, logotyp och mycket annat men ingen grafisk manual är heltäckande. Om du har frågor kring hur den ska användas, kontakta oss för mer information.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Skicka e-post

Behöver du logotyp eller bilder? Kontakta vår kommunikatör via kontaktuppgifterna i fältet ovan.