Vadstena kommunfullmäktige 2018-11-28

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Det är den enda kommunala församling där ledamöterna väljs direkt av de röstberättigade kommuninvånarna i allmänna val.

Fullmäktige fastställer budget och den kommunala verksamhetens inriktning. Kommunfullmäktige bestämmer kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, utser ledamöter i nämnder och styrelser samt beslutar i övriga ärenden som är av större vikt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena äger rum i Rödtornets medborgarsal i Vadstena på de dagar som anges nedan. Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 18:30, men för aktuell information om starttid hänvisar vi till den kommunala anslagstavlan.

Foto: Bo Gäfvert

Videosammanfattningar från sammanträden

Alla politiska sammanträden i Vadstena kommun sammanfattas av respektive ordförande i videoklipp som du hittar på Vadstena Play.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden fr.o.m. 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras i webbdiariet är justerade.

Äldre protokoll från tidigare år hittar du här.

Sammanträden 2019

2019-02-27
2019-04-24
2019-06-19
2019-09-25
2019-10-23
2019-11-27
2019-12-18

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Arne Sjöberg (M)
Ordförande
Telefon:070-666 29 55
Skicka e-post

Hanna Samuelsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 21
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Arne Sjöberg (M)
Ordförande

Magnus Gustafsson (S)
Förste vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Jenny Bytander (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K)
Bengt-O Petersson (K) (gruppledare)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Rita Törnqvist (SD)
Thomas Strandberg (SD)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP)
Julia Bernzen (MP)
Gunilla Sjösten (KD) (gruppledare)


Ersättare

Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Christer Casell (M)
Jan-Inge Printz (S)
Bashar Abboud (S)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Ing-Marie Fagrell (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP) (gruppledare)
Urban Tellström (KD)
Kennerth Sjösten (KD)