Kommunalskatt

Vadstena kommuns skattesats uppgår inkomstår 2018 till 22,80 kronor per hundralapp, det vill säga 22,80 % procent av Vadstenabons beskattningsbara inkomst.

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av skatter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats.

Kommuninvånare i Vadstena kommun betalar även skatt till Region Östergötland (tidigare landstinget) som 2018 är 10,70%. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift på 0,252 %. Är du medlem i svenska kyrkan och tillhör Vadstena och Dals församlingar betalar du även en kyrkoavgift på 1,28 %.       

KONTAKT

Ekonomi
Birgitta Calén ekonomichef
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post