Drottningmarken bygga hus tomt slott

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga eller riva kan du behöva lov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Här hittar du information om när du behöver söka bygg- eller rivningslov eller göra en bygg- eller rivningsanmälan och hur processen går till.

Sök lov eller anmäl i god tid

Lämna in din anmälan eller ansökan om lov i god tid före din planerade bygg- eller rivningsstart. Det är viktigt att dina handlingar är kompletta för att handläggningen av ditt ärende ska kunna påbörjas. Här hittar du de handlingar som ska skickas in och i vilka format.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blev bygglovsbefirade.