Helhetshälsa planområde

Detaljplan för del av Kungs Starby 2:1, område för verksamhet

Detaljplaneförslaget ställs ut för granskning under tiden 2 - 27 december 2019

Vadstena kommun har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syfte att möjliggöra etablering av tillverkningsverksamhet vid Ödeshögsvägen, mittemot Vadstena Antik & Kuriosa vid Vadstenas södra infart.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Planförslaget ställs ut för granskning den 2:a december och granskningstiden pågår till och med 27:e december 2019.

Handlingarna finns under granskningstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller skickas via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 27 december 2019. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Den som inte kommer in med skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Orienteringskarta över planområdet.