Cirkusplatsen_oms

Detaljplan för nybyggnad av skola och sporthall på Cirkusplatsen

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 § 235 att anta det detaljplaneförslag som möjliggör en ny skola och sporthall på cirkusplatsen. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats. Överklagandena prövas av mark- och miljödomstolen.

Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har området vid simhallen, Cirkusplatsen, planlagts för en ny skola och sporthall. Planprocessen bedrevs med standardförfarande och detaljplanen kunde antas av kommunfullmäktige i december 2018.

Beslutet har överklagats och mark- och miljödomstolen i Växjö kommer nu pröva dessa överklaganden.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster