S:t Persskolan

Folkskolan 35 m.fl.

Samrådet genomfördes under tiden 13 februari - 24 mars 2017.

Syftet med detaljplanprogrammet är att ge en grundläggande vägledning för fortsatt detaljplanering i enlighet med kommunens vision om ett växande Vadstena.

Programområdet är beläget centralt i Vadstena innerstad. Det avgränsas av S:t Persgatan i norr, av Gropgatan och av fastigheterna Folkskolan 23, 25 och 33 i söder, av Hovsgatan och fastigheterna Folkskolan 25 och 33 i väster och Strågatan i öster. Området utgör S:t Persskolan idag.
I Vadstena råder brist på centralt belägna bostäder med hög tillgänglighet. Stadens centrala delar består, förutom av en- och två bostadshus, mestadels av äldre bebyggelse i 2-3 våningar utan hiss.

Beslutet om samråd fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 31 januari 2017.

Samrådet skedde mellan måndag 13 februari och fredag 24 mars 2017. Programhandlingarna fanns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte för information och synpunkter hölls i kommunhuset den 23 februari 2017 kl 18:30.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13

Ändrat öppethållande inför pingsthelgen.
Fredag 29 maj öppet 8-12


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor