Vadstena slott vallgrav båtar gästhamn blå himmel

Pågående detaljplaneprogram

Här kan du ta del av de aktuella planprogramen som är på gång inom Vadstena kommun.

I vissa fall kan kommunen bedöma att ett planprogram behöver tas fram innan detaljplanearbetet påbörjas.
Läs mer om program till detaljplan.

Här nedan hittar du var de aktuella programområdena är belägna. Programhandlingarna finns tillgängliga under respektive projekt.

Under samrådstiden och granskningsskedet finns handlingarna på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35, på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider samt på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter skickas till plan- och bygglovavdelningen, Klosterledsgatan 35, 592 80 Vadstena eller via eller via e-post

Synpunkter ska lämnas in senast under granskningstiden för att få rätt att senare eventuellt överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor