Sovande barn

Omsorg på annan tid

Kommunen erbjuder från och med den 1 september 2019 omsorg  på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Det kallas ibland för "nattis" eller "helgis", men verksamheten ska erbjudas alla andra tider på året då förskolan eller fritidshemmet inte är öppet.

Vadstena kommun erbjuder från och med den första 1 september 2019 omsorg på tid då förskola och fritidshem inte är öppen. Verksamheten är förlagd till förskolan Omma.

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att erbjuda omsorg på andra tider men det är inget direkt lagkrav. I Vadstena erbjuds verksamheten efter ett lokalt politiskt beslut. 

Att ha barnet sovande över natt på förskolan Omma kräver inskolning så därför bör barnet ha en relativt regelbunden vistelsetid och lära känna personalen.

Verksamheten erbjuds alla årets dagar på kvällar, aftnar och helger och ditt barn behöver inte vara inskrivet i en kommunal förskola eller kommunalt fritidshem för att du ska kunna ansöka om vistelsetid.

Ansökan

Du kan ansöka om plats om din familj inte har möjlighet att hitta någon annan form av tillsyn. Det innebär att båda föräldrarna har arbetsschema, restider eller sovtider som sammanfaller. Är du ensamstående och det inte finns någan annan förälder som kan hjälpa till har du naturligtvis rätt att ansöka vistelsetid. Ansökan ska skickas in till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Till ansökan!

KONTAKT

Rektor
Katarina Österdahl
Telefon: 073 - 086 11 37