Validering

Du kan få dina erfarenheter och kunskaper synliggjorda, bekräftade och dokumenterade genom validering.

Valideringscentrum i Motala kommun hjälper dig. Kontakta Vuxenutbildningen för mer information.

KONTAKT

Vuxenutbildningen
Anneli Turesson
studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 58 14
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post