Fyra elever som studerar på KomVux sitter kring ett bord och studerar

Vuxenutbildning

Behörig att delta i Vuxenutbildning är du från och med hösten det år du fyller 20 år eller slutfört utbildning på ett nationellt program.

Vadstena bedriver ingen egen vuxenutbildning utan samverkar med Motala kommun. Läs mer här!

Vuxenutbildningen i Vadstena utgår från den enskilda individens ambitioner och arbetsmarknadens behov. Det går att studera grundskolans kurser, gymnasieskolans kurser eller högre utbildning.

Intresseanmälan prövas utifrån förordningar och kommunens ekonomiska förutsättningar.

På vuxenutbildningen kan du få vägledning när det gäller olika utbildningsalternativ och möjligheter. Vi hjälper till med en Individuell studieplanering eller är bara ett bollplank.

Mer information på vuxenstudera.nu

Om du vill studera i Motala

Önskar du söka kurser i Motala kommun använd Motala kommuns webbansökan.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om att studera på vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta Vuxenutbildningen i Motala.

Skriv gärna din fråga här!  Vi kommer att kontakta dig inom kort!