skolbuss skolskjuts skylt

Skolskjuts

Kommunen anordnar kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen för elever i förskoleklass och grundskolan om sådan behövs med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd.

Det är ÖstgötaTrafiken AB som planerar kommunens skolskjutsar och hur eleverna bäst ska komma till och från skolan.
Om du behöver komma i kontakt med de olika entreprenörerna så finns det kontaktuppgifter i skolornas informationssystem SchoolSoft.
ÖstgötaTrafiken AB svarar på frågor om tider och hållplatser på skolskjuts@ostgotatrafiken.se

Aktuella turlistor

Uppdaterade 2018-09-24

Hur får jag skolskjuts?

Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts. Utifrån folkbokföringsadressen sker planering av tider och påstigningsplatser. Innan läsårets början kommer aktuella turlistor att publiceras i SchoolSoft och på denna sida.
Det är endast vid bedömning av trafiksäkerheten vid tillexempel en hållplats som kommnens utredare kan komma att behöva göra en bedömning. Detsamma gäller även om eleven har någon form av funktionsnedsättning. Kontakta kommunens medborgarservice för mer besked på telefon  0143 150 00 eller sök kontaktuppgifter i SchoolSoft under Skolinfo.

Vi är mycket tacksamma om du hör av dig om det inte behövs någon skolskjuts. Till exempel av barnet är på fritidshem eller blir skjutsad. Då kan vi eventuellt korta restiden för de andra eleverna. Skriv i så fall till skolkjuts@ostgotatrafiken.se.

Växelvis boende

Om eleven av någon anledning behöver skolskjuts i samband med växelvis boende så måste en ansökan om detta göras inför varje läsår. Tänk på att rätten till skolskjuts vid växelvis boende endast gäller inom kommunens gränser.
Du anmäler tider och hämtningsadresser till skolskjuts@ostgotatrafiken.se

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Vecka 28-31 håller vi lunchstängt kl.12-13.


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor