Skolelev

Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skoldagen som ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Det ska också erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera den sociala gemenskapen.

I Vadstena kommun finns det både kommunala och fristående fritidshem. De kommunala fritidshemmen finns på Sankt Persskolan, Dalsgården och på Solsidan på Birgittaområdet. På "fritids" arbetar både fritidspedagoger och lärare.

Ansökan

  • Ansökan till kommunal fritidshemsplats via e-tjänst och BankID
  • Ansökan till kommunal fritidshemsplats på blankett
  • Ansökan till enskilt verksamhet görs direkt hos respektive fritidshem

När får ett barn vara på fritids?

En elev får vistelsetid på fritids om båda föräldrana förvärvsarbetar eller studerar. Så fort en av föräldrarna är ledig eller har semester ska barnet också vara ledigt. Rätten till vistelsetid på fritidshem gäller inte för barn till arbetssökande eller föräldralediga. Däremot så kan en elev erbjudas vistelsetid om eleven har ett eget behov utifrån familjens situation i övrigt eller är i behov av särskilt stöd.

Rektorn har rätt att begära in arbetsgivarintyg och arbetsscheman.

Lovfritids

De kommunala fritidshemmen erbjuder lovfritids. Det innebär att barn, som inte är inskrivnet på fritids, mot en mindre avgift kan få vistas på fritidshemmen under studiedagar och lov.
Taxan per dag är 0,2 procent av prisbasbeloppet.
Anmälan görs på den vanliga blanketten minst två veckor i förväg. Markera i rutan fritidshem och skriv under övriga upplysningar vilka dagar du önskar lovfritids. Du kommer att faktureras för antalet anmälda dagar.
De fristående fritidshemmen bestämmer själva vilka tjänster man kan erbjuda på loven.

Avgifter i fritidshemmet

Avgiften i de kommunala fritidshemmen regleras på samma sätt som i förskolan utifrån principen om maxtaxa. Information om avgifter.

Uppsägning

Uppsägning ska ske senast två månader i förväg och avgiften tas ut under hela uppsägningstiden.

Öppettider

De normala öppettiderna är mellan 06:10 och 18:30. Vistelsetiderna läggs in i SchoolSoft
Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:10 och 18:30. Notera att de enskilda fritidshemmen (föräldrakooperativen) i regel erbjuder kortare vistelsetid än så.

Begäran om utökad vistelsetid

Om det finns särskilda skäl kan en ansökan göras hos rektorn att få utökad vistelsetid från tidigast 05:45 till senast 19:00.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rektorn.

Enskilda fritidshem

I Borghamn finns fritidshemmet Våga Gård och i Hov finns fritidshemmet Hovet. Dessa bedrivs som enskild verksamhet i form av föräldrakooperativ.

I tätorten finns förutom de kommunala fritidshemmen även det enskilda fritidshemmet Tussilagon och Smultronstället.

Tilläggsbelopp för enskild verksamhet

Ett enskilt fritidshem har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om någon elev har ett omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan görs i samråd med föräldrarna. Ansökningsunderlag finns i Blankett & E-tjänsten.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor