ABC

Grundskola

I Vadstena finns det tre grundsskolor.

Skolorna, som ligger i tätorten, är uppdelade i tre stadier. På Sankt Persskolan går elever från förskoleklass F (6-åringar) till och med årskurs 3. På Katarinaskolan går elever i årskurs 4 - 6 och på Petrus Magni skola går elever från årskurs 7-9.

De finns ingen friskola i Vadstena kommun.

Får man välja skola?

Om man önskar gå i en annan kommunal skola utanför kommunen kommer Vadstena kommun att betala platsen på skolan men däremot utgår ingen ersättning för resor. Det är mottagande kommun som beslutar om elever kan tas emot, och en prövning görs om det finns personliga och särskilda skäl.

Om eleven önskar gå i en friskola (enskild skola) så behöver inte hemkommunen yttra sig, men mottagande skola måste enligt skollagen anmäla om en elev tas emot eller slutar.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Om du känner att du inte mår bra kan du klicka här för att få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.