Förskolebarn

Fristående förskolor

I Vadstena kommun finns det tre enskilda förskolor. Det betyder att de drivs av en annan huvudman än kommunen. Samtliga fristående förskolor bedrivs som föräldrakooperativ med en egen styrelse.

Våga Gård i Borghamn, Hovet i Hov och  Smultronstället i tätorten är fristående förskolor och samtliga bedrivs som föräldrakooperativ. Med föräldrakooperativ menas att man har föräldratjänst vissa dagar och man har även en egen styrelse. De fristående förskolorna får ett kommunalt bidrag för varje barn som motsvarar vad ett barn i den kommunala förskolan kostar. I och med att du gör föräldratjänst blir månadsavgiften i regel lägre.

På varje föräldrakooperativ finns det en förskolechef och du vänder dig direkt till denne om du vill ansöka om en plats.

Kontaktuppgifter till respektive föräldrakooperativ/förskolechef hittar du till höger.

Tilläggsbelopp

En enskild förskola eller fritidshem har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om något barn har ett omfattande behov av särskilt stöd och det krävs extra ordinära stödinsatser. Rektorn ansöker i samråd med föräldrarna om ett belopp som ska täcka de faktiska kostnaderna. Ansökningsunderlag finns under blanketter och e-tjänster.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor