Förskolebarn

Fristående förskolor

I Vadstena kommun finns det flera fristående förskolor. Det betyder att de drivs av en annan huvudman än kommunen. Samtliga fristående förskolor bedrivs som föräldrakooperativ med en egen styrelse.

Våga Gård i Borghamn, Hovet i Hov och  Smultronstället i tätorten ärfristående förskolor och samtliga bedrivs som föräldrakooperativ. Med föräldrakooperativ menas att man har föräldratjänst vissa dagar och man har även en egen styrelse. De fristående förskolorna får ett kommunalt bidrag för varje barn som motsvarar vad ett barn i den kommunala förskolan kostar. I och med att du gör föräldratjänst blir månadsavgiften i regel lägre.

På varje föräldrakooperativ finns det en förskolechef och du vänder dig direkt till denne om du vill ansöka om en plats.

Kontaktuppgifter till respektive föräldrakooperativ/förskolechef hittar du till höger.

Tilläggsbelopp

Precis som en kommunal förskola har en enskild förskola möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om något barn har ett omfattande behov av särskilt stöd. Förskolechefen ansöker i samråd med föräldrarna om ett sådant stöd. Ansökningsunderlag finns under blanketter och e-tjänster.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor