E-tjänst

Ansök eller säg upp plats

Här hittar du anvisningar om hur du söker plats och vilka öppettider som gäller.
Det går bra att ansöka om kommunal förskola, säga upp plats eller ändra inkomstuppgift direkt i e-tjänsten.

Hur ansöker jag om plats i förskolan?

Du kan ansöka om plats på någon av kommunens tre förskolor och du kan rangordna dina val.

Om du vill ansöka om plats på en enskild förskola (i Vadstena finns det tre föräldrakooperativ) så vänder du dig direkt till den förskolan. Du har rätt att stå i kö både till en kommunal förskola och en enskild förskola.

Direkt till e-tjänsten!

Hur lång väntetid är det?

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det att anmälan har kommit in. Ibland kan det gå på kortare tid.

Går det att få förtur?

Om det finns speciella omständigheter kan kommunen göra en bedöming av om det finns möjlighet att ge förtur. Kontakta rektorn för förskolan för att diskutera frågan.

Vad händer när jag får erbjudande om en plats?

När ditt barn erbjuds en plats i förskolan kommer du att få mer information via brev eller i e-tjänsten. Ni ska även som föräldra (båda) underteckna ett avtal som bland annat innebär att ni via SchoolSoft (kommunen digitala kommunikationssystem) måste ta del av förskolans imformation.

Vad kostar det?

Avgiftens storlek bestäms av Skolverket. Det är hushållets gemensamma inkomst som räknas. Om hushållet har en låg gemensam inkomst blir avgiften reducerad. Om du vill ha en recuderad avgift måste du varje år lämna in en inkomstanmälan. Om du inte lämnar in en inkomstanmälan räknas det som om du accepterar maxtaxan. 

Hur gör jag om mitt barn har särskilda behov

Om ditt barn har någon form av särskilda behov kontaktar du rektorn för förskolan så att ni tillsammans kan planera en bra vistelsetid på förskolan.

Hur säger jag upp platsen?

Uppsägningstiden är två månader och avgiften kommer att tas ut från uppsägningsdatumet. Du ska skriftligt meddela vilket datum som är sista placeringsdagen.

Vid övergång till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass behöver ingen uppsägning göras.


För de enskilda förskolorna kan det vara andra regler.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor