Förskolebarn

Förskola

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och barnen på våra förskolor möts av kreativa, engagerade och kunniga pedagoger. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt.

I Vadstena erbjuds det både kommunal och enskild förskola. Med enskild förskola menas att förskolan bedrivs av till exempel ett föräldrakooperativ.

I förskolan deltar ditt barn i gruppverksamhet där flera barns behov, intressen och egenskaper samsas. Gruppen är en förutsättning för läroplanens genomförande. Det är i gemenskapen med andra som barn får möjligheter att lära sig samarbeta, visa hänsyn, argumentera och kompromissa samt att utveckla sitt språk och sitt tänkande.

I Vadstena tätort finns tre kommunala förskolor där pedagogiskt utbildad personal leder verksamheten. I kommunen finns också tre förskolor  med enskild huvudman som drivs som föräldrakooperativ.

Öppen förskola

Vadstena kommun erbjuder som alternativ till förskolan Öppen förskola som leds ev en förskollärare.

Allmän förskola

Från och med den första augusti det år som barnet fyller tre år har de rätt att gå i den allmänna förskolan som är helt avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år vilket motsvarar i snitt tre timmar per dag.

 

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor