Valnämnden 28 januari

Publicerad 2019-02-06

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Anslaget sattes upp: 2019-02-06
Sista dag för överklagande: 2019-02-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.
Anslaget av: Martin Berry
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.