Socialnämndens utskott 21 november

Publicerad 2018-11-21

§129, §132-§138 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-11-21
Anslaget sattes upp: 2018-11-21
Sista dag för överklagande: 2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.