Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Publicerad 2019-02-04

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-01-14
Anslaget sattes upp: 2019-02-04
Sista dag för överklagande: 2019-02-25
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska förvaltningen, Motala
Anslaget av: Marion Johansson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.