Kultur- och utbildningsnämnden 5 november

Publicerad 2018-11-08

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-11-05
Anslaget sattes upp: 2018-11-08
Sista dag för överklagande: 2018-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.