Kultur- och utbildningsnämnden 30 januari

Publicerad 2019-02-05

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Anslaget sattes upp: 2019-02-05
Sista dag för överklagande: 2019-02-26
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.