Kommunstyrelsens personalutskott 28 november

Publicerad 2018-12-03

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-11-28
Anslaget sattes upp: 2018-12-03
Sista dag för överklagande: 2018-12-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.