Kommunstyrelsen 3 april

Publicerad 2019-04-15

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-04-03
Anslaget sattes upp: 2019-04-15
Sista dag för överklagande: 2019-05-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.