Kommunfullmäktige 24 oktober

Publicerad 2018-11-06

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Anslaget sattes upp: 2018-11-06
Sista dag för överklagande: 2018-11-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.