Valnämnden 13 februari

Publicerad 2018-02-27

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Anslaget sattes upp: 2018-02-27
Sista dag för överklagande: 2018-03-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.