Socialnämndens utskott 21 februari

Publicerad 2018-02-28

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-02-21
Anslaget sattes upp: 2018-02-28
Sista dag för överklagande: 2018-03-21
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.