Socialnämnden 31 januari

Publicerad 2018-02-06

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-01-31
Anslaget sattes upp: 2018-02-06
Sista dag för överklagande: 2018-02-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie lagerfelt Fernström
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.