Kultur- och utbildningsnämnden 7 maj

Publicerad 2018-05-07

§ 65 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdtum: 2018-05-07
Anslaget sattes upp: 2018-05-07
Sista dag för överklagande: 2018-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.