Kultur- och utbildningsnämnden 5 mars

Publicerad 2018-03-05

§§ 29 och 30 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Anslaget sattes upp: 2018-03-05
Sista dag för överklagande: 2018-03-26
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.