Kommunfullmäktige 30 maj

Publicerad 2018-06-12

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-05-30
Anslaget sattes upp: 2018-06-12
Sista dag för överklagande: 2018-07-03
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned sista dag för överklagande.