Kommunfullmäktige 25 april

Publicerad 2018-05-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-04-25
Anslaget sattes upp: 2018-05-07
Sista dag för överklagande: 2018-05-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.