Jävsnämnden 18 april

Publicerad 2018-05-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Anslaget sattes upp: 2018-04-25
Sista dag för överklagande: 2018-05-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christna Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.