Dam paraply röd

Dagverksamhet

Om du behöver social stimulans, samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du ansöka om att få delta i kommunens dagverksamhet för personer med demensproblematik.

Dagverksamhet för personer med demensproblematik

Dagverksamheten för personer med demensproblematik är till för att upprätthålla psykiska-, fysiska- och sociala funktioner. Dagverksamheten ligger i anslutning till Wasagården.
Adress: Gustav Wasas väg 1 A

Till dagverksamheten tar man sig på egen hand, i sällskap av någon närstående eller med färdtjänst.

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom är öppen alla vardagar och ger personer möjlighet till socialt umgänge och personligt stöd. Verksamheten är också ett stöd och avlastning för anhöriga.

KONTAKT

Biståndshandläggare
Telefon: 0143-152 00

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8.00 - 9.30
Tisdag 13.00 - 14.30

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen

Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd eller insats från socialtjänsten samt vad som händer när din ansökan har kommit in.