skridsko is

Tyck till om Fritids- och friluftsplanen

Publicerad 2018-12-11

Under 2018 har Kultur- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på fritids- och friluftsplan för Vadstena kommun. Planen är nu ute på bred remiss och nu har du också chansen att tycka till och lämna synpunkter. 

 

Vadstena kommun har ett rikt fritidsliv och har som ambition att alla, men framför allt barn och unga, ska ges möjlighet att ta del av kommunens fritids- och friluftsaktiviteter. 

Målet med planen är att stärka kommunens arbete med fritid och friluftsliv, samt att ge förutsättningar för långsiktig utveckling inom området. I kommunen finns ett stort antal föreningar och ideella aktörer som är viktiga samarbetspartners och som erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter.

Kommunen vill gärna ha in synpunkter på förslaget till Fritid- och friluftsplan och bjuder därför in enskilda, föreningar, företag, organisationer att lämna synpunkter före den 25 februari 2019

Era synpunkter är värdefulla och vi välkomnar förslag på förbättringar, liksom liksom eventuella påminnelser om saker vi helt har tappat bort i arbetet med att ta fram förslaget.

 

Planen hittar du här. 

Synpunkter och förslag lämnas till:

Kultur- och utbildningsförvaltningen

592 80 Vadstena

E-postadress: kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

 

För ev. frågor hänvisas till kommunens Kultur- och fritidschef, Maria Jönsson.