Vadstenavy

Vadstena kommun och Statens Fastighetsverk samarbetar för att utveckla Vadstena

Publicerad 2018-06-08

Torsdag 7 juni var Statens Fastighetsverk på besök i Vadstena för ett av de återkommande avstämningsmötena med kommunen. På agendan stod bland annat information om servicebyggnad i hamnen och den fortsatta utvecklingen av "stråket".

- Sedan ett par år tillbaka har vi avstämningsmöten med Statens Fastighetsverk två gånger om året för att planera och samordna våra olika projekt, som ska bidra till att utveckla Vadstena slott, hamnen och klosterområdet, berättar samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Vid mötet 7 juni informerade Statens Fastighetsverk om arbetet med klaffbron och om ny skyltning till slottet och klosterområdet. När det gäller den nya servicebyggnaden i hamnen så är ett nytt avtal under framtagande för undertecknande under juni månad, och projektering av byggnaden ska påbörjas efter sommaren.

Vadstena kommun informerade om utvecklingen av "stråket" för möten och upplevelser - en slinga som inbegriper slottet och klosterområdet. Ny markvärme och ny gatubeläggning på Storgatan var ett första steg att förstärka stråket, som nu ska följas av en arkitekttävling för omdaning av Rådhustorget och Apotekstomten. I samband med att Statens Fastighetsverk utökar skyltningen till slottet och klosterområdet, ska också kommunen bidra till bättre hänvisningsskyltar till våra sevärdheter.

- Vi har idag haft bra och engagerande samtal med Statens Fastighetsverk om vårt gemensamma mål att utveckla stråket, slottet och klosterområdet. Statens Fastighetsverk ser positivt på Vadstenas stora ambitioner och vill medverka med det som ligger inom deras område, berättar kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

- Vi har under några år arbetat intensivt med att stärka våra relationer med Statens Fastighetsverk och jag tror faktiskt att vi lyckas, avslutar Anders.