radhus drottningmarken

Vadstena kommun får statligt bidrag för bostadsbyggande

Publicerad 2017-11-20

20 november beviljade Boverket stimulansbidrag för ökat bostadsbyggande till 199 svenska kommuner. Vadstena kommer att få ett bidrag motsvarande 1,1 miljoner kronor.

Foto: Göta Förvaltning

Vadstena kommun har möjliggjort att nybyggnation av 39 nya bostäder kan genomföras och är därför en av kommunerna som får det statligt bidraget från Boverket.

- Det här är ett bra exempel på hur nationell och lokal politik hänger samman, där de kommuner som satsar på bostadsbyggande får ett välkommet stimulansbidrag, menar kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

- För Vadstena kommun som satsar stort på bostadsbyggande stärker det oss ytterligare.