grus sand väg gata halt

Vintersandupptagning kommer att ske under vecka 14

Sandupptagning efter vintern kommer att ske med början den 3:e april.

Vi ber därför fastighetsägare att senast 2 april sopa ut sanden från trottoarerna utanför fastigheten i rännstenen på gatan. Kommunen ser därefter till att sanden borttransporteras.
För att upptagningen skall kunna ske effektivt är det under denna tid extra viktigt att gällande parkeringsregler följs på respektive gata.