ledning vatten avlopp

Byte av vatten- och avloppsledningar på Svelviksvägen

Publicerad 2017-01-25

Det kommer att vara begränsad framkomlighet i området vid Svelviksvägen i Vadstena under en period på grund av byte av vatten- och avloppsledningar. Arbetet påbörjas inom kort och beräknas pågå i ungefär tre månader.

Man kan även räkna med en ökad mängd tung trafik i området under anläggningstiden. Vi uppmanar boende att respektera avspärrningar som sätts upp och följa skyltar som leder om trafiken.

– En del fastigheter i området har ganska dåligt vatten i dag på grund av de gamla ledningarna. Det hoppas vi ska bli bättre nu när vi byter ut mot nya ledningar, säger Peter Gustavsson, projektledare på nätenheten, Motala kommun.

Några hus kommer att få ett kort avbrott i vattenförsörjningen när den nya ledningen kopplas in till fastigheten. De berörda får information om det i god tid i brevlådan.

Kontaktpersoner:

Peter Gustavsson, projektledare, 0141-22 33 96

Joakim Holmsten, arbetsledare, 0141-22 50 92