vattenledningar arbete vägarbete avlopp

Byte av vatten- och avloppsledningar

Publicerad 2017-08-22

Vatten- och avloppsledningarna i Södravägen mellan Vasavägen och Kalkhagsvägen ska bytas. Det innebär att det under en period blir störningar för trafiken i området. Arbetet beräknas att påbörjas runt den 24 augusti och beräknas ta cirka tre månader.

Ledningarna ligger djupt nere i marken. Det betyder att vi behöver gräva djupa schaktgropar för att komma åt dem. Vi kommer att behöva stänga av ett körfält på Södravägen. Följ de skyltar som sätts upp och respektera avspärrningar. Det är viktigt inte minst för er egen och barnens säkerhet.

Vi kommer så långt det är möjligt att hålla infarter öppna, men stundtals kommer det tyvärr att bli trångt och svårt att komma fram. Vi vill ha en dialog med närboende för att kunna lösa de problem som uppstår, så ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor.

När vi kopplar in fastigheterna på den nya vattenledningen kommer det att bli kortare avbrott i vattenförsörjningen på Södravägen. De som berörs informeras om detta i god tid i förväg.

När vi är klara kommer vägen att få en enklare beläggning med asfaltskross, som ska ligga en kortare period för att marken ska hinna sätta sig ordentligt. Vi planerar att asfaltera gatan till våren 2018.

KONTAKT

Daniel Wahlström
Driftingenjör
Telefon: 0141-22 51 05

Joakim Holmsten
Arbetsledare
Telefon: 072-212 54 90